Villa moderne de 4 chambres avec piscine à 2 km de la plage de Fonte da Telha

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/eb7e92c4-7b91-4b74-bc6c-1b6247f2661f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/c9189229-21d5-4bef-a517-0a603fcd304c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/fa856d4c-5ab3-4eb4-897f-4a481d2f2266.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/8c9c8e79-14ed-4ded-abce-03297a4fa005.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/409ac5f6-7def-453b-8f37-75726161b578.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/3cdc773e-6fef-41a4-9c95-948f7852fd1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/62002bd2-0266-4bbe-904d-b5a9ccfe7476.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/651bbe31-3cd9-4291-95e4-40001502f0e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/f48c06db-0318-4615-8e69-236fb5afa85b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/e961b14e-66e0-4f30-b0b5-8e079682ffad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/16430da8-f369-4806-8c3e-17dc1528232d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/7cd5e1be-d85e-4748-8078-8ad1e8bc9b75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/f43524e1-46a9-4a55-8b72-2b3d6635b39a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/55dc643c-836b-4e2f-9f4f-dadd5e7fd04a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/9c77f31f-b729-4829-8a40-0828edd82337.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/e4a13c46-a33e-4d2e-9872-9d8c829614b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/d42bbc38-978e-4c20-a983-10e428bd2dd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/fec8c48c-3b27-4669-ac78-aac904158c6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/1e534e92-c295-473a-b1b5-6ebeab475e4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/ca14a3fd-5943-4592-af44-cff42606c261.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/b2816860-6b1c-45d7-9d4a-7328161621cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/966a3341-a2b9-4e35-ab2c-d071b8c2a58a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/a675af36-c780-4c40-b02f-91fbe3e6feeb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/0a0210b7-a875-4bc0-819f-53ac62ddf03f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/4a329c4f-ee15-4cbb-8f8b-12f3a0de98a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/2a49762c-039c-4d34-8a53-3af555e77f85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/036f27dc-97e6-4c11-b1a7-7ae55fe8cd4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/e1702f94-bf61-4419-b7c7-825b178114c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/075e315d-e063-425d-babf-488599b65432.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/1c9b5860-ad81-4f1c-ad57-5e5c7a102b62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/bca37423-4e0c-4b13-883e-b83be52e4de7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/91a6e3ff-67e7-451f-b5ed-6f457c91b12b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/aa189215-b7e3-42c6-a005-cc65910e67f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/15496978-eb0b-4699-a48d-22c74079cd51.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/b889742d-33a5-4c9b-803c-8f7469fd2521.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/f67eae5c-ac39-43e3-b479-3c9352aea3d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/3172426a-c344-42ee-9027-1ffb989ea498.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/42eb7fef-bb27-4076-a550-83610cb57c95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/33425ba7-b81f-43cb-9577-b04285423a66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/798c6757-9894-4abe-b108-afb54774a15a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/757383ba-ea3d-4c0b-9336-381165733e8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/c2485377-cda9-4ebc-9c5a-d07fb5429056.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/0e14da89-93e6-41f8-83ef-986c3f206d2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/6f890e42-23bb-4562-859e-b1ef1f71ec89.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/ba0e32be-f2de-47f1-97b5-0965e1dbbecc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/0bbc2288-8d01-4531-b1b9-eb6defdc374a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/25a473b0-4e22-4830-a237-afbfa38945fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/50a4a7c7-e944-407d-a346-fab7e40e752a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/36b47684-4497-4d9e-b38f-a21d8a86f5dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/b394f149-ac6d-4b03-9bd1-efedfc27a5cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/bdbded5f-2dae-4857-904d-a35ddd90f48c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/57481f7a-da60-4a67-b01d-b6f85b3c5468.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/9805aea3-9526-4e86-b38c-0f3c693fcd88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/a7fb2a66-dc45-4af9-b8f3-98ebad9a79f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/86167b7c-1b4f-4af3-9563-41a3b10c4ffa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/ad7097fd-ed65-4080-9c5c-647e5c179d08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/c241d3df-086a-45af-a2b8-163d78c5bebe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/5de809df-443a-4364-94bd-b8425ff75992.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/2a41a54b-e410-4c89-a414-1dff0eebf1ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/f8fe7016-2e02-4532-961d-c44dca16c6fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/b8a7154c-e8e8-48f5-9409-beccee516bf0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/eb7e92c4-7b91-4b74-bc6c-1b6247f2661f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/c9189229-21d5-4bef-a517-0a603fcd304c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/fa856d4c-5ab3-4eb4-897f-4a481d2f2266.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/8c9c8e79-14ed-4ded-abce-03297a4fa005.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/409ac5f6-7def-453b-8f37-75726161b578.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/3cdc773e-6fef-41a4-9c95-948f7852fd1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/62002bd2-0266-4bbe-904d-b5a9ccfe7476.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/651bbe31-3cd9-4291-95e4-40001502f0e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/f48c06db-0318-4615-8e69-236fb5afa85b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/e961b14e-66e0-4f30-b0b5-8e079682ffad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/16430da8-f369-4806-8c3e-17dc1528232d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/7cd5e1be-d85e-4748-8078-8ad1e8bc9b75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/f43524e1-46a9-4a55-8b72-2b3d6635b39a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/55dc643c-836b-4e2f-9f4f-dadd5e7fd04a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/9c77f31f-b729-4829-8a40-0828edd82337.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/e4a13c46-a33e-4d2e-9872-9d8c829614b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/d42bbc38-978e-4c20-a983-10e428bd2dd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/fec8c48c-3b27-4669-ac78-aac904158c6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/1e534e92-c295-473a-b1b5-6ebeab475e4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/ca14a3fd-5943-4592-af44-cff42606c261.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/b2816860-6b1c-45d7-9d4a-7328161621cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/966a3341-a2b9-4e35-ab2c-d071b8c2a58a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/a675af36-c780-4c40-b02f-91fbe3e6feeb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/0a0210b7-a875-4bc0-819f-53ac62ddf03f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/4a329c4f-ee15-4cbb-8f8b-12f3a0de98a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/2a49762c-039c-4d34-8a53-3af555e77f85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/036f27dc-97e6-4c11-b1a7-7ae55fe8cd4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/e1702f94-bf61-4419-b7c7-825b178114c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/075e315d-e063-425d-babf-488599b65432.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/1c9b5860-ad81-4f1c-ad57-5e5c7a102b62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/bca37423-4e0c-4b13-883e-b83be52e4de7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/91a6e3ff-67e7-451f-b5ed-6f457c91b12b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/aa189215-b7e3-42c6-a005-cc65910e67f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/15496978-eb0b-4699-a48d-22c74079cd51.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/b889742d-33a5-4c9b-803c-8f7469fd2521.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/f67eae5c-ac39-43e3-b479-3c9352aea3d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/3172426a-c344-42ee-9027-1ffb989ea498.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/42eb7fef-bb27-4076-a550-83610cb57c95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/33425ba7-b81f-43cb-9577-b04285423a66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/798c6757-9894-4abe-b108-afb54774a15a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/757383ba-ea3d-4c0b-9336-381165733e8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/c2485377-cda9-4ebc-9c5a-d07fb5429056.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/0e14da89-93e6-41f8-83ef-986c3f206d2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/6f890e42-23bb-4562-859e-b1ef1f71ec89.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/ba0e32be-f2de-47f1-97b5-0965e1dbbecc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/0bbc2288-8d01-4531-b1b9-eb6defdc374a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/25a473b0-4e22-4830-a237-afbfa38945fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/50a4a7c7-e944-407d-a346-fab7e40e752a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/36b47684-4497-4d9e-b38f-a21d8a86f5dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/b394f149-ac6d-4b03-9bd1-efedfc27a5cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/bdbded5f-2dae-4857-904d-a35ddd90f48c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/57481f7a-da60-4a67-b01d-b6f85b3c5468.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/9805aea3-9526-4e86-b38c-0f3c693fcd88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/a7fb2a66-dc45-4af9-b8f3-98ebad9a79f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/86167b7c-1b4f-4af3-9563-41a3b10c4ffa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/ad7097fd-ed65-4080-9c5c-647e5c179d08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/c241d3df-086a-45af-a2b8-163d78c5bebe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/5de809df-443a-4364-94bd-b8425ff75992.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/2a41a54b-e410-4c89-a414-1dff0eebf1ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/f8fe7016-2e02-4532-961d-c44dca16c6fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3029/44547f5c-6d23-434a-ab83-3d9c84f14ed1/486136/b8a7154c-e8e8-48f5-9409-beccee516bf0.jpg
 • 4
 • 3
 • 190,45m2
 • 326m2
Réf.: E98
Valeur de vente
850 000 €
 • 4
 • 3
 • 190,45m2
 • 326m2
Réf.: E98

Villa moderne de 4 chambres avec piscine à 2 km de la plage de Fonte da Telha

Bienvenue dans votre nouvelle maison : une spectaculaire villa de 4 chambres à coucher, à seulement 2 kilomètres de la charmante plage de Fonte da Telha et à 25 kilomètres de la vibrante ville de Lisbonne et de son aéroport.

Cette élégante villa présente les caractéristiques suivantes:

- Des espaces de vie luxueux et accueillants
• Salon et salle à manger décloisonnés avec une cheminée au bioéthanol qui ajoute une touche de sophistication et de confort.
• Une cuisine moderne entièrement équipée avec des appareils AEG, parfaite pour les amateurs de cuisine, avec une salle à manger qui s'ouvre sur une terrasse ensoleillée et la piscine.

- Confort et fonctionnalité
• Au rez-de-chaussée, une chambre polyvalente actuellement utilisée comme bureau, avec un lit rabattable intégré dans le mur, idéal pour optimiser l'espace.
• Un élégant escalier en noyer mène au premier étage, où se trouvent deux chambres à coucher, dont une avec une belle terrasse pour profiter du soleil et de l'air frais.
• La suite principale, qui donne sur la piscine, offre une oasis de tranquillité avec un dressing spacieux et une luxueuse salle de bains avec baignoire d'hydromassage.

- Des détails d’ excellence
• Toutes les chambres sont équipées d'armoires encastrées et de l'air conditionné DAIKIN, garantissant le confort en toute saison.
• Salles de bains avec chauffage au sol pour une touche de luxe supplémentaire.

- Un extérieur enchanteur
• Un espace repas extérieur avec barbecue et pergola bioclimatique, idéal pour se retrouver en famille ou entre amis.
• Une piscine d'eau salée couverte et chauffée, idéale pour se détendre tout au long de l'année.
• Un jardin paysager avec des plantes et des fleurs magnifiques, créant une atmosphère sereine et chaleureuse.

- Technologie et sécurité
• Fenêtres à triple vitrage et volets électriques centralisés, assurant une isolation thermique et acoustique de haute qualité.
• Équipée de deux systèmes d'alarme modernes contrôlables via une application mobile, offrant une sécurité totale et une tranquillité d'esprit.

- Situation privilégiée
• À seulement 1,8 kilomètre de la plage de Fonte da Telha.
• 1,2 km du golfe d'Aroeira.
• 25 km de Lisbonne.
• 33 km de l'aéroport de Lisbonne.

Venez découvrir tous les charmes de cette magnifique résidence et laissez-vous séduire par son charme unique. Réservez votre visite dès aujourd'hui et faites de ce refuge votre nouvelle maison!

Renseigner